Particulier onderwijs, hoe zit dat nou?


In Nederland zijn er twee vormen van hoger onderwijs. Namelijk regulier- en particulier onderwijs. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen? En heb je bij particulier onderwijs wel recht op bijvoorbeeld een studielening of OV?

Een vraag die vaak voorkomt is: is particulier onderwijs echt het dure collegegeld waard? Over het algemeen is het zo dat hoger geprijsde particuliere scholen meer en hogere voordelen bieden dan reguliere scholen.


Regulier onderwijs vs particulier onderwijs

Wat onderscheidt particulier onderwijs van regulier onderwijs? Vaak is het bij particulier onderwijs zo dat de klassen kleiner zijn, wat betekent dat er meer persoonlijke aandacht is voor de studenten. Ook werken particulieren scholen met hoger opgeleide docenten, een vereiste bij particulier onderwijs is namelijk dat de docenten universitair geschoold zijn. Het aanbod bij particulier onderwijs is gerichter en specifieker dan bij regulier onderwijs, waar het aanbod vaak heel breed is.
Omdat particuliere onderwijsinstellingen zelf het collegegeld mogen bepalen, kan het collegegeld een stuk hoger zijn dan bij regulier onderwijs.

Particulier onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid en wordt ook wel niet-bekostigd onderwijs genoemd. Echter gelden wel dezelfde kwaliteitseisen als voor regulier onderwijs (ook wel bekostigd onderwijs genoemd). Voldoet een particuliere opleiding aan de gestelde maatstaven, dan wordt deze geaccrediteerd. Na afronding van de opleiding ontvang je een rechtsgeldig diploma wat zowel in Nederland als in het buitenland erkend wordt. Dit houdt tevens in dat je recht hebt op studiefinanciering. Op de website van de Rijksoverheid vindt je een overzicht van alle erkende MBO- en HBO opleidingen.

Kosten
Bij regulier onderwijs wordt jaarlijks een vast bedrag aan schoolgeld betaald. De hoogte van dit jaarlijkse bedrag wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze bedragen worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bij particulier onderwijs mogen de scholen zelf de hoogte van het collegegeld bepalen. In veel gevallen liggen de bedragen hoger maar dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. De overhead kosten zijn namelijk aanzienlijk lager en er wordt veel efficiënter gewerkt dan bij regulier onderwijs. Bij particulier onderwijs is er veel minder sprake van bureaucratie, dit heeft zeker zijn voordelen.

Kwaliteit van diploma
Het volgen van een opleiding is qua tijd en geld een kostbare investering. Daarom is het van belang om te weten of het diploma wettelijk erkend wordt, zowel in Nederland als in het buitenland. Over het algemeen scoort het particuliere onderwijs hoger dan het reguliere onderwijs. Zeker wanneer een student overweegt om te emigreren kan een particulier diploma meer waard zijn. In het buitenland is staatsonderwijs namelijk vaak ondergeschikt aan het private onderwijs.

Bronnen:
Koploper. (2014, 30 augustus). Privé scholen, hoe zit het nu eigenlijk? Geraadpleegd op 28 juli, 2017. http://bit.ly/2uIVk6G.
Oosterhout van, M. Carrièretijger. Particulier onderwijs. Geraadpleegd op 28 juli, 2017. http://bit.ly/2tPDfXv.

« »