Eindexamens in voortgezet onderwijs gestart


Ruim 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs zuchten vanaf gisteren onder hun centrale eindexamens. Ruim de helft van hen (112.601 kandidaten) zit op het vmbo, bijna 60.000 op de havo en ruim 40.000 op het vwo. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met woensdag 24 mei.

Sommige examens vallen buiten deze twee weken, zoals digitale en praktijkexamens voor vmbo-leerlingen en de beeldende vakken voor vwo’ers. Vaak zijn het langer lopende projecten die de afgelopen maanden al zijn begonnen en kunnen doorlopen tot in juni.

De havisten zijn gestart met scheikunde. De vwo’ers startte met Nederlands. Vandaag staat voor de vmbo’ers het examen ‘transport en logistiek’ op het programma.

Herkansingen

Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen van 19 juni tot en met 22 juni in de herkansing.

Eindexamens 2016

Vorig jaar deden ruim 196.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs, bijna 93% slaagde. In totaal slaag
den 3.382 leerlingen in 2016 cum laude, omdat zij een gemiddelde van een 8 of hoger hadden.

Studie Experience wenst alle eindexamenstudenten heel veel succes!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Nationale Onderwijsgids. (2017, 10 mei). Eindexamens in voortgezet onderwijs gestart. Geraadpleegd op 11 mei, 2017. http://bit.ly/2pBOwV2

« »